Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Σο παρχάρι κι πάγω

Σο παρχάρι κι πάγω
Άλλον κι παρχαρεύω, ούι αμάν

Θεία μερ εν το κορτσόπο'ς
Άλλον κι μασκαρεύω, ούι αμάν

Τ’ έμερα τα κοσάρας
Σην φωλέαν κι οβάζνε, ούι αμάν

Τ’ έμορφα τα κορτσόπα
Εγκαλέα κι χορτάζνε, ούι αμάν