Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Μήλον Ροδοκόκκινον (Γιώργος & Λάζος Ιωαννίδης)
Σην Καζαρμάν
οπις και κα
μερώνει ξημερώνει,
αέτς δεβάζω τον καιρόν 
με την εγάπ' τεσόνι.


Μήλον το ροδοκόκκινον
με την εγάπ' τεσόνι


Τα χειλιασ' ροδοκοκκινα
και η τσεχρες φεγγαρι,
γουρπαν σε σεν να εινουμαι
εγω το παλικαρι


Μήλον το ροδοκοκκινον
εγω το παλικαρι


Ελα παπορ, ελα παπορ
ελα γιαλον, γιαλονι,
ελα φερω τ' αρνοπο μ'
και δεβα σο καλονι


Μηλον το ροδοκοκκινον
και δεβα σο καλονι