Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Έναν πουλίν επέτανεν (Γιώργος & Λάζος Ιωαννίδης)

Αγάπα κορ' αγάπα με
όπως ντ' εποίνες πρώτα
εσύ την χώραν μη τερείς
την κάρδιας ερώτα.

Ανάθεμαν, ανάθεμαν
αείκον γειτονίαν
εποίκαν ατό καλατσίν
ντ' εφίλεσα σε μίαν.

Έναν πουλίν επέτανεν
ψηλά σον ουρανόνι
ατό εκλέγεν κι έλεγεν
επέμνα μαναχόνι.

Τεμόν η κάρδεα κάρδεα εν
τεσόν πουλίμ' ελάε,
σι δύονους ανάμεσα
καποίος εταράε.